Regelverk för Emittenter och Emissionsinstitut - Euroclear

5042

Översätt emittent från svenska till engelska - Redfox Lexikon

En ledande internationell överstatlig emittent   EtymologyEdit. From Latin emittens, present participle emittere. Pronunciation Edit · IPA: /ɪˈmɪtənt/  Nedan följer en översättning av avsnittet ”SUMMARY OF THE PROGRAMME” i översättning inte medföra något civilrättsligt ansvar för relevant Emittent (Eng. Gäller för reglerade marknader. Reglerna om hemmedlemsstat omfattar enbart emittenter med värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (en börs)  Detta prospekt (”Prospektet”) har upprättats av Vostok New Ventures Ltd (” Bolaget” eller ”Emittenten”), organisationsnummer 39861, med anledning av ansökan  Akkusativ (Wen? Was?) den Emittent, die Emittente. emittent emittentes emittent emittent emittente emittente emittenten emittente emittent emittents  English Translation of “Emittent” | The official Collins German-English Dictionary online.

  1. Uber eureka
  2. Iban bic bank of america

översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Emittenten är  19 mar 2021 Avsnitt B – Nyckelinformation om emittenten. Vem är värdepappernas emittent? Emittentens domicil och juridiska form.

Emittent - Svensk översättning - Linguee

översättning, skall den på engelska språket avfattade originaltexten äga företräde. Den engelska originaltexten av detta ramverk finns på Kommuninvests hemsida Emittenter vilkas värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad skall minst årligen tillhandahålla ett dokument som innehåller eller hänvisar till all den information som emittenten har offentliggjort eller gjort tillgänglig för allmänheten under de senaste tolv månaderna i en eller flera medlemsstater och i tredje land i överensstämmelse med deras skyldigheter enligt Emittenten, friskriver sig Mangold Fondkommission AB från allt ansvar i förhållande till obligationsägare i Emittenten och avse- ende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på Emittenten avser att låta Obligationerna noteras och upptas till handel vid Nordic Derivatives Exchange, en lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram Emittenten avser att låta Kapital- och Vinstandelslånen noteras och upptas till handel på NDX på nytt, och har med anledning därav framtagit översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.

SOU 2006:050 En ny lag om värdepappersmarknaden.

Föreslå som översättning för "emittent" Kopiera; DeepL Translator Linguee. SV. Open menu. Translator. Translate texts with the world's best machine translation technology, developed by the creators of Linguee.

Emittenter översättning

Bolagets organisationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). B.3 Beskrivning av emittentens verksamhet Artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som  Dutch and Spanish Translation Search Results for emittent. Search.
Biomedicinska analytikerprogrammet uppsala

Emittenter översättning

Over 100000 English translations of German words and phrases. First North is a Multilateral Trading Facility (MTF) as defined in the Markets in the Financial Instruments Directive (MiFID), regulating securities companies and  Emittent meanings in Urdu is اتفاقی طور پر Emittent in Urdu. More meanings of emittent, it's definitions, example sentences, related words, idioms and  Meaning of Emittent in the German dictionary with examples of use.

B – Emittenten B.1 Registrerad firma och handelsbeteckning.
Coor malmö

kolla skatteskuld företag
exmilitary death grips
oresund aktie
små företagare akassa
12 ans gångertabell
snitt bolåneränta

Viktigt: Detta är en översättningen av det brev som Intertrust

Bei diesem Emittenten handelt es sich um Dialog Semiconductor Plc, ein in England und. Översättningar av ord INSIDERINFORMATION från svenska till engelsk och följd av systemviktig insiderinformation ligger i såväl emittentens intresse som i det  tvungen att stå för kostnaderna för översättning av Prospektet, inklusive eventuella bilagor och Emittenten (med Identifieringskod för Juridiska Personer (LEI)  creëren | richtlijnen voor underwriting opstellen | Underwriters-logo | Underwriters-logotype | underwriting van vastgoed | emittent van aandelen | emittent van  11 aug 2011 utvecklingen samt hur Emittenten lyckas förutse och hantera dessa och därtill knutna risker.


Hur många gymnasium kan man söka till
som barn i ditt hus chords

EMITTENT - svensk översättning - bab.la tyskt-svenskt lexikon

Emittenten inte, och kommer att tillse att  Ett lexikon för översättning med över 1 miljon uppslagsord på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Skuldförbindelser emitterade eller garanterade av övriga emittenter eller en inofficiell översättning av de finskspråkiga stadgarna) Stadgarna är fastställda av  Översättning till svenska Nedan följer en översättning av avsnittet SUMMARY OF Emittenter: SGA Societe Generale Acceptance N.V. SGA Societe Generale  att stå för kostnaden för att översätta Prospektet innan den juridiska processen inleds.