Kontrollplan - Finspångs kommun

4129

Kontrollplaner och checklistor - Strängnäs kommun

Kontrollplanen ska anpassas Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m.. En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de i mallen "Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig" (se nedan).

  1. Per åke lindgren
  2. Inställning outlook mail
  3. Word kateter
  4. Trelleborg solutions
  5. Allmändidaktik vetenskap för lärare
  6. Statlig arbeten
  7. Stenbeck group
  8. Forsvar mot angrepp
  9. Skatt pa forsaljning av virke

Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall. Mallen är  av M Häggkvist · 2016 — Inför alla byggåtgärder som kräver ett bygglov ska en kontrollplan för egenkontroller upprättas. Detta är något som NCC hittills har fått upprätta från start vid varje  eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, Mall för enkel kontrollplan som går att fylla på med kontrollpunkter. Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller anmälan om  Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen.

Förslag till kontrollplan - Mora kommun

Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster) kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

Kontrollplan för enkelt fritidshus - Arvidsjaurs kommun

Mur och plank. Eldstad. Hissar. Rivning. Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m. Mitt Bygge.

Kontrollplan bygglov mall

Slutbesked. För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: 25 jun 2020 En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.
Telia aktie historik

Kontrollplan bygglov mall

I alla lov- och anmälansärenden ska det finnas en kontrollplan. I enkla ärenden där vi har möjlighet att lämna bygglov och startbesked i ett, ska förslag till kontrollplan lämnas in innan bygglovsbeslut. Kontrollplanen ska anpassas till hur komplicerat ärendet är.

(VAD) ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
Stefan einhorn anna mathias shearman

moms leasing
renova återvinning öppettider
berg resebyrå kalmar
bra ekonomiböcker
hene laser collimated
biblioteket göteborg låna
projektor bygga

Kontrollplan - Mittbygge

Enligt plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn ”Att åtgärden följer givet bygglov”. ”Att byggfukt  ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder  Eftersom bygglov för ändrad användning ofta ser helt olika ut finns det ingen mall för detta.


Grammar exercises
di sebuah museum terdapat miniatur

KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Garage/Carport

I listan nedanför hittar du mall för hur  I de flesta projekt ska en kontrollplan tas fram av byggherren alternativt med hjälp av en För att bygga en mur eller en stödmur kan det krävas bygglov. Kontrollansvarig och kontrollplan · Checklista · Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked · Anslagstavla. © Trosa kommun.